Vanhojen portaiden uudistus lasikaiteilla

Joskus portaikon modernisointi voi olla hyvä vaihtoehto. Uudistamalla portaan kaiteet avaruutta ja valoisuutta tuoviksi nykyaikaisiksi lasikaiteiksi portaan olemus muuttuu täysin. Jos myös porrasrunko tai askelmat maalataan, saadaan aikaan häikäisevä muutos. 

Betoniportaiden modernisointi

Tolpattomat lasikaiteet sopivat yleensä hyvin olemassa olevien betoniportaiden modernisointiin. Lasikaide voidaan asentaa joko askelmien päälle tai kiinnittää portaikon kylkeen. Valikoimassamme on myös vaihtelevasti porrasmallista riippuen tolpallisia vaihtoehtoja. Kuvien ja perusmittojen pohjalta pystymme kartoittamaan teille mahdolliset vaihtoehdot.

Puuportaiden modernisointi

Vanhoissa puuportaissa puiset kaiteet määrittävät usein vahvasti portaiden ulkoasua, mutta ne eivät ehkä enää miellytä visuaalisesti katsojaa. Kun kaiden korvataan ilmavalla lasikaiteella, saadaan portaiden varsinainen muoto nostettua kauniisti esille. Portaan yksinkertaistettu ilme voidaan tämän jälkeen sovittaa ympäröivään sisustukseen maalamalla tai pinnoittamalla porras.